..Uczestnicy walnego zebrania Lubuskiego Oddziału Terenowego PZK Nr 32
Swiebodzin 9 lutego 2008 r.
Foto: Jarek SP3BNC

Strona Lubuskiego OT nr 32

Powrót