VE3ZWS


Zbyszek VE3ZWS z Toronto w Kanadzie
foto: VE3ZWS (2003)

Powrót