REPEATER FM UHF SR3GO


Przemiennik 70cm SR3GO w Gorzowie Wielkopolskim powstał dzięki
staraniom i finansowaniu Kolegów Marka SQ3VAT i Karola SQ3VAK.
Konstruktorem przemiennika jest Krzysztof SP3DFR. Logikę wykonał
Jarosław SP3SUS a duplekser zestroił i cało¶ć zgrał Adrian SP1XNA.
Instalacj± zajęli się: Stanisław SP3MGI i Mietek SP3CMX. Parametry:
431,575/439,175 MHz, 4 W, antena GP 3X5/8 8dBi, 110m a.s.l, JO72OR
TX SR3GO nadaje podakustyczn± CTCSS o częstotliwo¶ci 103,5 Hz....
Mapa zasięgu znajduje się tutaj

foto: SP3CMX (marzec 2005)

Powrót--