Marek SQ3VAT w czasie końcowego testowania przemienników