SP6HFI


Stanisław SP6HFI z Namysłowa
foto: SP6HFI (2009)

Powrót