QSL..


Karta QSL, któr± potwierdzam ł±czno¶ci
pod własnym znakiem na FT-470.

Powrót