Podstawowe parametry przemiennika FM 2m SR3G
Częstotliwości pracy: RX: 145,150 MHz, TX: 145,750 MHz  
Uruchamianie: 1750 Hz (1sec) lub CTCSS 77 Hz  
TX output:      8,5 W output, CTCSS 77 Hz  
Typ duplexera: Q2330E Sinclair    
Typ anteny: X-300    
Wysokość anteny: 110 m npm, 40 m npz    
Inne dane techniczne: UPS, zabezp. przepięciowe, odgromowe,
  zdalne sterowanie radiowe dla sysopów,
  połączenie z EchoLink SP3PAA-L,  
  identyfikacja na CW i komunikaty głosowe.
   
 
Podstawowe parametry przemiennika FM 70 cm SR3GO
Częstotliwości pracy: RX: 431,575 MHz, TX: 439,175 MHz  
Uruchamianie: 1750 Hz (1sec)
TX output:      9 W output
Typ duplexera: Sigma SDX    
Typ anteny: GP 3x5/8    
Wysokość anteny: 107 m npm, 37 m npz    
Inne dane techniczne: UPS, zabezp. przepięciowe, odgromowe,
  zdalne sterowanie radiowe dla sysopów,
  ident. CW. Komunikaty głosowe i CTCSS za kilka dni