SP3CMX


Moja stacja nasłuchowa SP3-7127 w roku 1963
w QTH Lgiń. Odbiornik nasłuchowy typu USP-9
(pasma 3.5 i 7 MHz przestrojone na cał± skalę)
foto: home made (1963)

Powrót