3A/SP3FYM..3A/SP9PT

Karta QSL 3A/SP9PT 3A/SP3FYM (jpg 35kB) Team SP9PT, I1FIU, SP3FYM (jpg 24kB) Henryk 3A/SP3FYM w czasie pracy (jpg 34kB) SP3FYM przy stacji (jpg 33kB) SP9PT przy stacji (jpg 32kB) Team SP3FYM, I1FIU, SP9PT na dachu (jpg 33kB) Antena (jpg 27k)

Wyprawa do Monako - 3A

Podczas wyprawy członków SPDX Klubu - PZK SP3FYM i SP9PT do Monako w dniach 26.04 - 01.05.2000 r. przeprowadziliśmy 4014 QSO,s z czego 80% emisją CW, 15% SSB i 5% RTTY. Ilości QSO,s na poszczególnych pasmach: 7 MHz - 809, 10MHz - 658, 14MHz - 981, 18MHz - 679, 21MHz - 398, 24MHz - 480, 28MHz - 9. TRX TS940 mieliśmy zainstalowany w hotelu Helvetia w samym centrum miasta, a antenę GP7/SP7GXP na maszynowni windy tego hotelu. Bardzo duży poziom zakłóceń miejsko-przemysłowych, wyjątkowo niekorzystne pod względem terenowym położenie samego Monako oraz słabe warunki propagacyjne w czasie trwania wyprawy sprawiły, iż odczuwamy pewien niedosyt ilości przeprowadzonych QSO, niemniej kilkakrotnie mieliśmy okazję zakosztowania rozładowywania pile up-u, szczególnie podczas otwarć na wschód (przeprowadziliśmy prawie 1500 QSO,s ze stacjami JA). Nasza aktywność jako legalna zostanie zgłoszona do DXCC przez 3A2LF - Prezesa krótkofalowców 3A. Wyprawa doszła do skutku przede wszystkim dzięki pomocy organizacyjnej członka honorowego SPDX Klubu - kol. Ignazio I1FIU. Więcej szczegółów o naszej pracy pod znakami 3A/SP3FYM i 3A/SP9PT zamieścimy w polskich periodykach krótkofalarskich. Karty QSL via HC przez biuro lub direct.

vy 73 de Wojciech SP9PT

Powrót do strony głównej