SP3CMX


Moje wyposażenie radiowe w roku 1979
foto: home made - 1979

Powrót